• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ความก้าวหน้าโครงการ
โครงการทั้งหมด 13 วงเงินงบประมาณทั้งหมด 387,832,583.00 ผลการเบิกจ่ายทั้งหมด 277,371,805.73
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด ผลการเบิกจ่าย วันที่อัพเดต
1 114,652,960.00
สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัด 5 จชต.
กำลังดำเนินการ
63,395,579.00 17 ต.ค. 60
2 49,187,200.00
สำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดนราธิวาส , สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
กำลังดำเนินการ
23,148,470.00 17 ต.ค. 60
3 2,134,220.00
สนง.ประมงจังหวัดสงขลา , ที่ทำการปกครองอำเภอสิงหนคร
กำลังดำเนินการ
- 17 ต.ค. 60
4 48,850,800.00
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
กำลังดำเนินการ
29,439,082.00 17 ต.ค. 60
5 18,406,600.00
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) , เเขวงทางหลวงชนบทสตูล
กำลังดำเนินการ
12,397,715.00 17 ต.ค. 60
6 39,048,000.00
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเเละพัฒนานวัตกรรมยางพารา มอ.
เสร็จสิ้นโครงการ
39,048,000.00 17 ต.ค. 60
7 31,043,614.00
โครงการชลประทานยะลา , โครงการชลประทานปัตตานี
เสร็จสิ้นโครงการ
31,043,614.00 17 ต.ค. 60
8 15,807,689.00
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
เสร็จสิ้นโครงการ
15,057,689.00 17 ต.ค. 60
9 35,221,500.00
สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัด 5 จชต. , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
กำลังดำเนินการ
33,221,500.00 17 ต.ค. 60
ไปที่หน้า