• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ความก้าวหน้าโครงการ
โครงการทั้งหมด 12 วงเงินงบประมาณทั้งหมด 389,370,500.00 ผลการเบิกจ่ายทั้งหมด 84,511,181.57
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด ผลการเบิกจ่าย วันที่อัพเดต
1 5,000,000.00
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน
กำลังดำเนินการ
2,619,012.13 25 พ.ค. 60
2 28,690,800.00
สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัด 5 จชต. , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
กำลังดำเนินการ
14,447,000.00 25 พ.ค. 60
3 46,495,100.00
สำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดนราธิวาส , สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
กำลังดำเนินการ
10,032,250.00 25 พ.ค. 60
4 31,820,000.00
โครงการชลประทานยะลา , โครงการชลประทานปัตตานี
กำลังดำเนินการ
12,375,585.44 25 พ.ค. 60
5 15,715,000.00
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) , เเขวงทางหลวงชนบทสตูล
กำลังดำเนินการ
1,908,345.00 25 พ.ค. 60
6 60,000,000.00
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
กำลังดำเนินการ
6,247,620.00 25 พ.ค. 60
7 118,742,900.00
สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัด 5 จชต.
กำลังดำเนินการ
36,041,120.00 25 พ.ค. 60
8 3,500,000.00
สำนักงานอุตสาหกรรม 5 จชต.
กำลังดำเนินการ
383,160.00 28 ก.พ. 60
9 15,126,700.00
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กำลังดำเนินการ
457,089.00 28 ก.พ. 60
ไปที่หน้า