• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถาม - ตอบ (FAQ)
OSM Care
18.09
OSM Care
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้ OSM Care ช่วยค่ะ ถามเรามาได้เลยจะรีบไปหาคำตอบให้นะ
18.09

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 3/2560

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวกับโครงการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน

                  ระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย 

                  1. การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด โดยขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                  2. การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม