• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถาม - ตอบ (FAQ)
OSM Care
18.17
OSM Care
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้ OSM Care ช่วยค่ะ ถามเรามาได้เลยจะรีบไปหาคำตอบให้นะ
18.17

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2/2560

                 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวกับโครงการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน

                  ระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย 

                   1. รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายเงินกันงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปี

                   2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

                   3. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม

                   4. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

                   5. การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม

                   6. การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปกติ

                   7. การโอนทรัพย์สินที่ได้จากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน