• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถาม - ตอบ (FAQ)
OSM Care
18.31
OSM Care
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้ OSM Care ช่วยค่ะ ถามเรามาได้เลยจะรีบไปหาคำตอบให้นะ
18.31

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ความเป็นมา
ความเป็นมาของการ
แบ่งกลุ่มจังหวัด
ความเป็นมาของการแบ่งกลุ่มจังหวัดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
เป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในรูปของการรวมกลุ่ม
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทาง การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปได้อย่างมีระบบและร่วมกัน แก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัดรวม 19 กลุ่มจังหวัด
 
การบริหารงานของกลุ่มจังหวัดในระยะเริ่มต้น พบปัญหาสำคัญ 3 ประการคือ
1. ปัญหาไม่มีงบประมาณในการบริหารงาน
2. ขาดบุคลากร
3.ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับองค์กรที่รับผิดชอบ จึงให้การบริหารงานกลุ่มจังหวัดไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งเป็นสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด