• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถาม - ตอบ (FAQ)
OSM Care
18.28
OSM Care
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้ OSM Care ช่วยค่ะ ถามเรามาได้เลยจะรีบไปหาคำตอบให้นะ
18.28

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล)
1.กายภาพ
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
    กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ตอนล่างของประเทศอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 5 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก ถึง 105 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ ประมาณ 937 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 1,200 กิโลเมตร ทางทะเล 725 กิโลเมตร ติดต่อทะเลอ่าวไทย ด้านทิศตะวันออก ระยะทาง 330 กิโลเมตร ติดต่อทะเลอันดามัน ด้านทิศตะวันตก ระยะทาง 144.3 กิโลเมตร ส่วนด้านทิศใต้ติดต่อประเทศมาเลเซียระยะทาง 500 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมประมาณ 21,231 ตารางกิโลเมตร หรือ 13 ล้านไร่ ซึ่งจังหวัดสงขลามีพื้นที่มากที่สุดและจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่น้อยที่สุด โดยรายละเอียด ดังนี้

อาณาเขต :
- ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง
- ทิศตะวันออก ติดต่อ อ่าวไทย
- ทิศตะวันตก ติดต่อ ทะเลอันดามัน
- ทิศใต้ ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนติดต่อประเทศมาเลเซีย ดังนี้
- จังหวัดสตูล ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส
- จังหวัดสงขลา ติดต่อกับรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส
- จังหวัดยะลา ติดต่อกับรัฐเปรัคและรัฐเคดาห์
- จังหวัดนราธิวาส ติดต่อกับรัฐกลันตันและรัฐเปรัค